132 Danh Sách Bất Động Sản cho Bán tại Ocean

­
 • địa điểm
 • Bán kính
 • Bản đồ
­
 


 
Hiển thị 1 đến 10 của 132 kết quả
­
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 33 Brandywine Road Ocean, New Jersey 07712 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $3,600,000 USD
 • 6 Phòng Ngủ
 • 7 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • Nhà ở một gia đình
 • MLS ID: 21522611
Heritage House Sotheby's International Realty E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 84 Wickapecko Dr. Ocean, New Jersey 07712 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 44
 • $2,100,000 USD
 • 7 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 9,500 Bộ vg.
 • $221 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Heritage House Sotheby's International RealtyBlanche Franks
Điện Thoại: ­+1 732.763.2284­
Điện Thoại: ­+1 732.531.1220­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 17 Fairway Lane Ocean, New Jersey 07712 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $1,699,000 USD
 • 6 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 7,897 Bộ vg.
 • $215 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • MLS ID: 21505272
Heritage House Sotheby's International Realty E-Mail cho tôi  
­
 
Thương mại vì Bán tại 1398 Highway 35 Highway Ocean, New Jersey 07712 Hoa Kỳ
 • $1,600,000 USD
 • Thương mại
 • MLS ID: 21435652
Heritage House Sotheby's International Realty E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 32 Brandywine Road Ocean, New Jersey 07712 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $1,325,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 5,024 Bộ vg.
 • $264 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • MLS ID: 21514668
Heritage House Sotheby's International Realty E-Mail cho tôi  
­
 
Đất đai vì Bán tại 2797 Asbury Avenue Ocean, New Jersey 07712 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 3
 • $1,279,999 USD
 • Đất đai
 • MLS ID: 21503046
Heritage House Sotheby's International Realty E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 1264 Deal Road Ocean, New Jersey 07712 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $1,250,000 USD
 • 7 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • MLS ID: 21506742
Heritage House Sotheby's International Realty E-Mail cho tôi  
­
 
Thương mại vì Bán tại 1001 Wickapecko Drive Ocean, New Jersey 07712 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 3
 • $1,200,000 USD
 • Thương mại
 • MLS ID: 21521719
Heritage House Sotheby's International Realty E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 11 Woods End Ocean, New Jersey 07712 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 24
 • $1,199,900 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • Nhà ở một gia đình
Heritage House Sotheby's International RealtyBlanche Franks
Điện Thoại: ­+1 732.763.2284­
Điện Thoại: ­+1 732.531.1220­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 205 Alpern Avenue Ocean, New Jersey 07755 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 17
 • $999,000 USD
 • 8 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • Nhà ở một gia đình
 • MLS ID: 21506773
Heritage House Sotheby's International Realty E-Mail cho tôi  
­
 
­
The Sotheby's International Realty network has complete luxury home listings for Ocean and nearby areas, including Interlaken, Asbury ParkWest Allenhurst. We have 132 property listings in Ocean, and 21,234 listings in all of New Jersey. Use the Refine Search button above to narrow your search for luxury homes for sale in Ocean. If you see a home listing you like, click the photo to view details, or click the agent's name to request more information.
­

Tìm Kiếm Theo

­

­

 
­

 
­
­
­